image27

Kozmik Enerji Terapisi & Regresyon

          Hayatımız boyunca insan olarak  nefes aldığımız her an farklı deneyimlere  açık bir çok gün bizi bekler. Bazen beklenen, bazen beklenmeyen, bazen istenilen bazen kaçınılan istenmeyen, bazen mutlu bazen huzursuz eden bir çok şey yaşarız. Yaşanılanların neticesinde ortaya çıkan,  Hislerin farkına vardıktan sonra bazı şeyleri  anlamak ve çözümlemek daha da kolaylaşır. Her ne yaşıyorsak yaşayalım "bunun geçici" olduğunu , her zaman umudun var olduğunu ve bir çok kişinin sizinkilere benzer deneyimler yaşadığını  hatırlayalım. Aynı olay veya duyguları yıllar boyunca yaşamamanın yolu,  o duyguların bizim için anlamını fark ederek değiştirmekten ve farklı tavır göstermekten geçer.


Merhaba Değerli Dostlar

 

Sağlık sektöründe  yöneticilik kariyerimde yıllarca  insanlara bilgi tecrübelerimle yol gösterirken, kendimde her zaman değişik tecrübeler edindim.

Doktora eğitimime devam ederken, üniversite öğrencilerine ders anlatırken hayatlarına katkı sağlarken, aynı zamanda hayat yolunda hem kendime hemde bedenen ve  ruhen insanlar daha iyi nasıl hissedebilir diye düşünmeye başlamam üzerine bir arayış içine girdim.  

 Hayatımda yaşamakta olduğum tekrarlayan,  bir türlü sebebini bulamadığım ve her defasında da kafa üstü çakılarak deneyimlediğim sorunlar bir taraftan, önemli kararlar alma zorunlulukları bir taraftan, iş hayatında deneyimlediğim ve bana çok yabancı olan insan davranışları bir taraftan her yerden sıkıştırılmış ve çıkış yolu bulamazken hayatıma giren ve bana kendimin fark etmediği nedenleri, hangi duyguların esiri olduğumu, nelere saplanıp kaldığımı gösteren REGRESYON ile tanıştım. 

 Ve böylece spirituel yolculuğum ve ruhsal dönüşümüm  başladı, kendi hayatımda faydasını bizzat tecrübe ettiğim regresyon terapisi ile ilgili olarak daha sonra  aldığım eğitimler ışığında hayat yolculuğunda benim gibi benzer sıkıntılar yaşayan insanlara yol göstermeye ve onların farkındalıklarını bilinçaltı çalışmaları ile arttırarak, hayatlarına katkı sağlamayı kendime amaç edindim. 


Kendime yapılan regresyon seansında  şifacılık ve kehanet yeteneğimle yüzleşmem gerektiği ortaya çıktığında yıllardır gerek rüyalar, gerek önsezi ile kendini yoğun olarak bana göstermeye çalışan ancak sırf kendi endişelerim ve yanlış anlaşılma korkum nedeni ile bastırdığım yeteneklerimi kabul etmeye karar verdim. İlk başlarda el ve ayaklarda yanmalar,  dalgalanmalar halinde kendini belli eden belirtiler nedeni ile tıbbi durumumu sorguladıktan sonra bir gün bir kitapçıda gördüğüm bir "Uzaktan Şifa" ya ilişkin bir kitapla bende var olanın Bioenerji olduğunu ve artık Şifa ile ilgili konuları görmezden gelemeyeceğimi  anlayarak bunu geliştirmek için adım attım. Kozmik enerji terapisi için gerekli teknikleri öğrenip insanlara bunu uygulayıp, güzel dönüşler aldıkça mutlu oldum, enerji terapisinin bir başka şekli olan SARKAÇ  ile ÇAKRA DENGELEMESİ ile  kişilere uygulama  yapıp onların şifalanmasına vesile olmaya çalışırken kendimde şifalandım ve yaptığım uygulamalar sırasında bende huzur ile doldum.


Yaşantımın  her gününde  bütünün ve kendimin hayrına  yararlı olmak  düşüncesi  ile hayat yolculuğuma   devam ediyorum.  Hayrımıza ise yollarımızın kesişmesi niyeti ile...

 Sezgi Sıdıka BALCI 


HİZMETLERİM

REGRESYON TERAPİSİ

image28

  

Regresyon Çalışması,  

      İnsana özgü bir çok sorunun kaynağının bulunarak, o kaynakta bizi yöneten duyguların, blokajların, bazen de travmaların  farkına varılarak o hislerin, inançların ve davranış kalıplarının kalıcı olarak değiştirilmesinin  hedeflendiği bir çalışmadır. Bu davranış kalıplarına, inançlara,hislere odaklanıldığında bunların  yakın geçmişte oluşması mümkün olduğu gibi, anne karnında yada farklı boyutlarda atalardan gelen kayıtlardan,sözlerden, yeminlerden yada farklı enerjilerden  kaynaklanması mümkündür. Çalışma son derece kişiye özgüdür. Çalışma sırasında Regresyon (geçmiş yaşam), Progresyon ( geleceğe gitmek), Duyular Dışı Algılama, Astral Seyahat, Akaşık Kayıtlara Ulaşma gibi farklı deneyimler danışanlar tarafından yaşanabilir ve böylece kainattaki düzen, yaşanılan olayların nedenlerine dair bilgilere ulaşılarak, kişiye göre gerçekleşme süresi değişen kalıcı değişiklikler sağlanabilir.
 

* Bereketsizlik, parayı tutamama, terfi edememe, sürekli haksızlığa uğrama, devamlı iflas etme vb.  

* Kendini ifade edememe , aşırı derecede fedakarlık, sevgi ile ilgili problemler, adım atmaya cesaret edememek  

* Hayatına hep kendisine değer vermeyen insanları çekme, aldatılma, evlilik ya da bağlanma korkusu, kaybetme korkusu, kıskançlık, kontrol takıntısı vb.  

* Kilo problemleri, kendine fiziksel zarar verme, takıntılar, sebebi bilinmeyen korkular(burada bahsedilen durumlar için yapılan çalışma, gerekli görülerek ilaç tedavisi uygulanmışsa kesinlikle ona alternatif değil, sadece destekleyici mahiyettedir), çocuk sahibi olmama ve vaginismus( her iki durum için fiziksel yapıdan kaynaklanmayan ve tıbbi girişim gerektirmeyen) vb.  

* Hayattan zevk almama, devamlılık arz eden kaygı, mutsuzluk vb. durumlarda kişide buna sebebiyet veren durumların beraberce tespit edilerek, duyguların farkına varılarak, anında olumluları ile değiştirilmesi regresyonla sağlanır.
 

      Çalışma sırasında kişi tarafından belirlenen konu üzerinde çalışılırken, bunun kaynağında çok farklı bir olay, yaşanan an, yada çok farklı bir histe ortaya çıkabilir. Bu da demektir ki bu çalışma aslında serbest bir çalışmadır. Akışta, çalışma sırasında kişi tarafından çok yönlü farkındalıklar yaşanır. Danışan rahat kıyafetler içinde, rahat hissedeceği sakin bir ortamda bu çalışmaya katılır. Bilinci tamamen açık olup; çalışma sırasında kendi gücü ile o ana, o duyguya gider, süreç tamamen onun yaşadıkları, hissettikleri üzerine devam eder ve aslında nasıl olmasını, nasıl hissetmesini istiyorsa onun için sağlıklı olan her ne ise, her ne olursa kendisini daha iyi- bütün- mutlu vb. hissedecekse o yönde kendi kendisinin farkındalığı ile duygularını, anılarını ,inaçlarını,yargılarını, düşüncelerini değiştirmesi yönünde uygulayıcı tarafından desteklenir. Hamile kişilere, ağır depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni gibi psikiyatrik tedavi  görenler  ile kalp pili taşıyan kişiler için bu çalışma uygun değildir. 


SEANS ÜCRETİ 600 TL 

ENERJİ TERAPİSİ

image29

  

Alfa Bioenerji uygulaması  insanın,  fiziksel, ruhsal, zihinsel ve enerjetik yönlerine hitap eden ve bu yönlerindeki sistem bozukluklarını gidermeye yönelik olarak, Yüce Yaradan'ın şifa veren sonsuz enerjisinin Bioenerjist vasıtası ile Danışana aktarıldığı bir çalışmadır. Uygulamadaki amaç Yaradanın şifa enerjisinin , danışana uygulayıcı vasıtası ile aktarılması ve vücutta gerekli olan yerlere enerjinin kendi bilinci ile akarak iletilmesi sonucu  tıkanıklıkların açılması, düzensizliklerin giderilmesi sureti ile sistemde gerekli ayarlamaların yapılarak, iyileşmenin sağlanmasıdır.
 

      Danışan her ne konuda çalışmak isterse istesin Bioenerjist tarafından bütüncül , tüm bedene ait çalışma uygulanır. Burada uygulayıcı tarafından kendisinden kaynaklı bir aktarım söz konusu olmayıp; sadece enerji aktarımına aracılık etme durumu söz konusu olmaktadır.  Bioenerjist bir nevi priz ile cihaz arasında elektirik  taşınmasını sağlayan ara kablo vazifesini görür. Bu yüzden ne uygulayan da  direkt kendi enerjisini vermemesi nedeni ile çalışma sonrası bir rahatsızlık nede danışan  direkt enerji almadığı için kişiden enerjisel olumsuzluk almamaktadır.  Uygulama açısından Danışanın dini inancının, bu uygulamaya inanıp inanmamasının, yaşının, cinsiyetinin vb. özelliklerin hiçbir etkisi yoktur. Çünkü sistem kendiliğinden işler. İnsan bedenindeki enerjetik sistemin bozulmasından kaynaklanan  sayılamayacak sayıda bir çok durumda tıbbi tedaviye  DESTEK olan bir uygulamadır.  Kesinlikle medikal tedavinin yerine geçmez ve kişinin devam edilen bir tıbbi tedavi programı var ise buna devam etmesi kuvvetle hatırlatılır. Tedaviye uyumu arttırarak, vücudun enerji düzeyinin yükseltilmesini sağlar.  Kişideki iyileşme düzeyine dair kesinlik bildiren öngörülere yer verilmez  iken, uygulama esnasında ve sonrasında tıbbi yada bitkisel hiç bir ilaç kullanılmaz. Enerji mekan ve mesafeden bağımsız olduğundan uzaktan da uygulanabilir.

Uygulama nasıl yapılır?

    Danışana rahat kıyafetler ile rahat hissedeceği sakin bir ortamda mümkünse her tarafı açık , uygulayıcının rahat hareket edebileceği  sedye tarzı bir alanda tamamen bilinci açık şekilde vücuduna dokunulmadan bedenin 20-30 cm üzerinden Alfa Bioenerjiyi uygulaması ile enerji aktarımı yapılır.  Uygulamaların 3 seansının arka arkaya günlerde yapılması önerilir. Seans sayısı olguya göre değişebilir. Diğer seanslar ise danışan ve uygulayıcının ortak kararına göre belirlenir. Enerjisel sistem bozuklukları nedeni ile çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıktığından, enerjisel dengenin sağlanmasının ardından çok boyutlu olarak kişinin iyilik düzeylerinde artış gözlenir. Sadece insanda var olan enerjinin , kainatta yer alan sonsuz şifa enerjisi  ile buluşmasına aracılık edilerek, bedenin kendi bilgeliği ile ihtiyacı olanı alarak iyilik düzeyinin artması amaçlanır. 


Sarkaç ile, bedende tüm çakralar üzerinde tarama yapıldıktan sonra,  holostik olarak çakralarda blokajların açılmasına ve enerji dengelemesine yönelik olarak  sarkaç ve bioenerji uygulamaları  birleştirilerek bütüncül ENERJİ TERAPİSİ gerçekleştirilir. 


SEANS ÜCRETİ 600 TL  


İLETİŞİM 10:00- 22:00 araSINDA Whatsapp 5324228575

Önemli uyarı

  

Bu web sayfasında yer alan yazılar hiçbir şekilde tanı veya tedavi amacı taşımamakta olup; sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Direkt veya dolaylı olarak tıbbi yönlendirme içermez. Her türlü hastalık ve tedavi gerektiren sorunlarınızda doktorunuza danışınız. YASAL UYARI: 5846 numaralı Telif Hakları Kanunu uyarınca bu sitede yer alan yazıların kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması yasaktır.